Innowacje

Innowacyjność to w ogólności każda zmiana, która ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę niezależnie od sektora w którym jest wprowadzana. Oferujemy Państwu pomoc i wsparcie na każdym z etapów wdrożenia innowacji w Państwa firmie.

Doradztwo

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie identyfikacji potrzeb oraz możliwości pozyskania dofinansowania na realizację Państwa projektów. Jesteśmy w stanie nadać Państwa pomysłom i zapotrzebowaniu kształt projektu, który może ubiegać się o dofinansowanie. Aktywnie rozpoznajemy Państwa potrzeby.

Finansowanie

Oferujemy pomoc w ubieganiu się o wsparcie w ramach krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju (m.in. POIŚ, POIR, POWER, POPC), 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie oraz specjalnych środków na programy ramowe Unii Europejskiej.

Audyty

Oferta jest odpowiedzią na pojawiające się coraz częściej problemy beneficjentów wynikające z nieprawidłowości wykrywanych na etapie kontroli projektów przez instytucje udzielające dotacji. Konsekwencją wykrycia nieprawidłowości w projekcie jest konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami.